קריאת ארבע פרשיות בתפילין

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

הרב ינון קליין שליט"א

  עיקרי ההלכות

  א. נהוג לקרוא בעת הנחת תפילין את פרשות קדש והיה כי יביאך. לא קרא פרשות אלו לפני ברוך שאמר, יכול להשלימם אחרי עלינו לשבח.

  ב. המניחים תפילין של ר"ת צריכים לקרוא בהם לכל הפחות את פרשות שמע והיה אם שמע, ויש אומרים אף פרשת ציצית.

   

  א. קריאת פרשות קדש והיה כי יביאך

  כתב הב"ח: "וראיתי מעשה רב ממורי החסיד מהר"ר ווייש ז"ל שהיה קורא בכל יום בבוקר כשהיו תפילין בראשו פרשת קדש ופרשת והיה כי יביאך ואמר כיון שארבע פרשיות כתובין בתפילין ראוי לקרות כל הארבע בכל יום בשעה שהתפילין בראשו".

  וכך נהגו, לקרוא בכל יום את כל הפרשיות הכתובות בתפילין. את פרשיות שמע והיה אם שמע, בקריאת שמע. ואת פרשיות קדש והיה כי יביאך לפני ברוך שאמר.

  ונתנו טעם לסדר קריאה זה, שהוא על פי הסדר בו כתובות פרשיות אלו בתורה.

  לא הספיק לקרוא פרשיות אלו קודם ברוך שאמר, יאמרם בסוף התפילה אחר עלינו לשבח1.

   

  ב. קריאת הפרשיות בהנחת תפילין של ר"ת

  המניחים תפילין של ר"ת צריכים לקרוא בהם את פרשיות שמע והיה אם שמע, על מנת לצאת מחשש של קורא קריאת שמע ללא תפילין עליו אמרו חז"ל שמעיד עדות שקר בעצמו.

  יש אומרים שמחמת זה לא די בשתי הפרשיות הראשונות של קריאת שמע ויש לקרוא גם את פרשת ציצית.

  וטוב לקרוא גם את פרשיות קדש והיה כי יביאך כמו בהנחת תפילין של רש"י2.