ברוך שם כבוד מלכותו בהנחת תפילין

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

הרב ינון קליין שליט"א

  עיקרי ההלכות

  א. לדעת רמ"א יש לומר ברוך שם כבוד מלכותו אחרי הידוק תפילין של ראש במקומן.

  ב. אמר לפני סוף ההידוק, יברך שוב על מצות תפילין

  ג. שמע קדיש או קדושה לפני שאמר ברוך שם, יענה ולא יאמר אחר כך ברוך שם.

   

  א. ברוך שם כבוד מלכותו בהנחת תפילין

  הנוהגים כשיטת רמ"א, לברך על תפילין של ראש, אומרים אחרי הידוק התפילין על הראש: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"1.

  הפוסקים כתבו שלשה טעמים לאמירה זו:

  1. לצאת מחשש ברכה לבטלה לשיטת האומרים לברך רק ברכה אחת.
  2. הנחת תפילין היא קבלת יחודו ואחדותו של הקב"ה. כמו שבקריאת שמע עונים ברוך שם, כך בתפילין שעניינם זהה2.
  3. כשהיו מזכירים בבית המקדש את השם המפורש, היו עונים ברוך שם כבוד מלכותו. כך בתפילין, שבהנחתן יש המשכת השארת שכינה על האדם, אומרים ברוך שם כבוד מלכותו3.

   

  ב. זמן האמירה

  לכתחילה יאמר ברוך שם כבוד מלכותו מיד אחרי גמר ההידוק. לא אמר מיד, יצא ידי חובה4.

  אמר ברוך שם כבוד מלכותו לפני שסיים את ההידוק, צריך לשוב ולברך על מצות תפילין5.

  הניח תפילין של ראש וקודם שאמר ברוך שם שמע קדיש או קדושה- יענה ולא צריך לומר אחר כך ברוך שם6.תגיות: ברוך שם כבוד מלכותו, הנחת תפילין, ברכת תפילין, רמ"א, הלכה שבועית, בית מדרש גבעת אסף, הלכות תפילין, ינון קליין, ,