טעויות בברכת התפילין

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

הרב ינון קליין שליט"א

  בס"ד

  עיקרי ההלכות

  א. דיני טעויות בברכות התפילין לשיטת השו"ע ורמ"א:

              לא בירך לפני ההנחה, בירך על מצוות בהנחת תפילין של יד, בירך פעמיים להניח.

   

  א. טעויות בברכת התפילין- שיטת השו"ע

  לשיטת השו"ע מברכים 'על הנחת תפילין' לפני הנחת תפילין של יד, ואין ברכה לפני הנחת תפילין של ראש1.

  טעה ולא בירך על תפילין של יד לפני הקשירה, יברך מיד כשנזכר- אפילו בין הנחת תפילין של יד לתפילין של ראש2.

  בירך 'על מצות תפילין' לפני הנחת תפילין של יד- יצא ידי חובה ולא צריך לחזור ולברך3.

  בירך פעמיים 'להניח' (גם על תפילין של יד וגם על תפילין של ראש)- לא יחזור ויברך על של ראש, אך יאמר 'ברוך שם כבוד מלכותו' לאחר ההידוק על הראש4.

   

  ב. טעויות בברכות התפילין- שיטת רמ"א

  לשיטת רמ"א מברכים תמיד ברכה נוספת לפני הנחת תפילין של ראש 'על מצות תפילין'. אחרי שהתפילין מהודקות היטב על הראש, אומרים: 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'5.

  טעה ולא בירך על תפילין של יד לפני הקשירה, יברך מיד כשנזכר- אפילו בין הנחת תפילין של יד לתפילין של ראש6.

  בירך על מצות לפני הנחת תפילין של יד- אם עדיין לא הידק את הרצועה על ידו, יברך 'להניח', ואחר כך לא יברך על תפילין של ראש. אם כבר הידק את הרצועה על ידו- יברך 'להניח' לפני תפילין של ראש7.

  בירך פעמיים להניח (גם על תפילין של יד וגם על תפילין של ראש)- יחזור ויברך 'על מצות' אפילו אם נזכר אחרי הידוק התפילין על הראש8.