הוצאת התפילין מנרתיקן חלק ב, נשיקת התפילין

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית בית מדרש גבעת אסף

הרב ינון קליין שליט"א

  א. הוצאת התפילין מהנרתיק (חלק ב)

  אין להוציא את התפילין של ראש, עד שיסיים להניח תפילין של יד-

  שיטת השו"ע- שיקשור את התפילין על היד, ולפני שכורך שבע כריכות על הזרוע, יניח תפילין של ראש.

  שיטת האר"י הקדוש- שיסיים את שבע הכריכות מסביב לזרוע ואז יוציא את התפילין של ראש, יניחם ואחר כך יכרוך שלש כריכות על האצבע.

  גם לשיטת האר"י, מותר להוציא את התפילין של ראש, מיד אחרי הקשירה על היד (לפני הכריכות). וכך המנהג.

  הוציא תפילין של ראש לפני שהניח תפילין של יד- לא יפתח את הרצועות הכרוכות על הבית, עד אחר שיקשור תפילין של יד1.

   

  ב. נשיקת תפילין של ראש

  כתב השו"ע (סי' כח סע' ג): "מנהג החכמים לנשק התפילין בשעת הנחתן ובשעת חליצתן".

  אלא שיש קושי בדבר- שאם ינשק תפילין של ראש לפני הנחתם, הרי זה 'הפסק' בין הנחת תפילין של יד להנחת תפילין של ראש.

  אבל רבים נוהגים לנשק את התפילין של ראש. באגרות משה מוסבר שלא חוששים להפסק כי זה זמן קצר מאד2.תגיות: תפילין, ינון קליין, למה מנשקים תפילין?, צריך לנשק את התפילין?, הלכה שבועית, האר"י הקדוש, ,