אמירת לשם יחוד, הוצאת התפילין מנרתיקן

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב)- הלכה שבועית בנושאים יום יומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

הרב ינון קליין שליט"א

  א. אמירת לשם יחוד לפני הנחת תפילין

  נהגו רבים לומר את נוסח 'לשם יחוד' הנדפס בסידורים, לפני הנחת תפילין. נוסח זה מועיל לכוון למהות מצוות תפילין ועניינה1.

  יש פוסקים שכתבו נגד נוסח זה- הנודע ביהודה טען שאין לומר נוסח זה, אלא די בכוונה שבמחשבה, יחד עם הברכה שבה מרומזות כל הכוונות. כדבריו כתבו פוסקים נוספים, גם מתנגדים וגם חסידים.

  אבל- פוסקים רבים סברו שאין איסור לומר נוסח זה, אדרבא, אמירת לשם יחוד מועילה ומסייעת לכוונה הנצרכת בעת קיום מצוות תפילין (ומצוות נוספות).

  ויש שכתבו יותר מזה- שגם בדברי חולין יש לומר לשם יחוד, על מנת שמעשי האדם כולם יהיו מכוונים לשמו יתברך.

   

  ב. הוצאת התפילין מהנרתיק

  תפילין של יד מניחים לפני תפילין של ראש. לכן, יש להכניס את התפילין לנרתיק באופן שכשיבוא להוציאן יפגע בשל יד תחלה2.

  את התפילין יש להוציא מנרתיקן בכבוד. אסור לנער את הנרתיק ו'לשפוך' את התפילין ממנו, וכן אסור לנער את הרצועות על מנת להוציא את התפילין מקופסתן3.

  אחר שהוציא את התפילין- ינשקם בחיבה 'ואשרי מי שעובד ה' בשמחה'4.תגיות: חובה לומר לשם יחוד?, לשם יחוד, איזה תפילין מוציאים מהנרתיק קודם?, ינון קליין, הלכה שבועית,