האכלת קטן ביום הכיפורים ומחוץ לסוכה

הרב אברהם צבי הכהן שליט"א