בגדים מכובסים בתשעת הימים

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבי ואברכי בית מדרש גבעת אסף

הרב ינון קליין שליט"א

  עיקרי ההלכות

  א. אין ללבוש בגדים מכובסים בתשעת הימים לאשכנזים, ובשבוע שחל בו תשעה באב גם לספרדים.

  ב. על מנת להחליף בגדים בתקופה זו יש להכינם מבעוד מועד על ידי לבישתם. יש אומרים שצריך ללבוש בדרך הרגילה ויש מתירים ללבוש כמה בגדים אחד על גבי השני בו זמנית.

  ג. מנהג רוב האשכנזים ללבוש בגדי שבת מכוסים ונקיים בשבת חזון וכן מנהג הספרדים. יש מחמירים שלא ללבוש בגדים מכובסים אפילו לכבוד שבת קודש.

   

  א. הכנת בגדים לתשעת הימים או לשבוע שחל בו תשעה באב

  ימי בין המצרים מחולקים לשתי תקופות. בתקופה הראשונה נוהגים מעט מנהגי אבלות ואילו בתקופה השנייה מחמירים יותר ונוהגים מנהגי אבלות רבים.

  למנהג הספרדים, התקופה השנייה מתחילה ביום ראשון של השבוע בו חל תשעה באב. למנהג האשכנזים התקופה השנייה מתחילה מר"ח אב1.

  אחד מסממני האבלות בתקופה השנייה הוא איסור כיבוס ולבישת בגדים מכובסים2.

  על מנת להחליף בגדים בתקופה זו, יש להכינם מבעוד מועד, כלומר ללבוש אותם למשך זמן בו יהיה ניכר שאינם מכובסים, ובאופן זה אינם נחשבים יותר למכובסים שהרי כבר השתמשו בהם3.

  בדרך ההכנה נחלקו הפוסקים. יש אומרים שניתן ללבוש כמה בגדים אחד על גבי השני ויש אומרים שאין לעשות כך אלא יש ללבוש כל בגד בפני עצמו כדרך הלבישה הרגילה4.

  כל האמור עד כה הוא בבגדים החיצוניים, אמנם יש מגדולי הפוסקים שכתבו שבמקומות החמים כארץ ישראל יש להקל בבגדים הפנימיים (לבנים וגרבים) ומגבות ולהחליפם למכובסים לפי הצורך גם בלי להכינם לפני הימים האסורים5.

  ב. לבישת בגדים מכובסים בשבת חזון

  באיסור האמור לעיל ללבוש בגדים מכובסים בתשעת הימים, יש מקרים בהם ניתן להקל, כגון לצורך מצווה.

  לדעת רמ"א אסור ללבוש בשבת חזון בגדי מכובסים, ולכן לשיטתו יש להכין בגדים אלו מראש. אמנם, כבר נהגו רוב האשכנזים כדעת הגר"א שאין לנהוג מנהגי אבלות בשבת חזון וצריך ללבוש בגדי שבת נקיים כבכל שבת רגילה.

  לספרדים בודאי שמותר מאחר ועדיין לא התחיל 'שבוע שחל בו תשעה באב'6.