בדיקת חמץ בתוך פסח

בדיקת חמץ בתוך פסח

במקרה בו בדק לפני ומצא חמץ בחג.

הרב גיורא ברנר שליט"א
תגיות: בדיקת חמץ, חלו המועד פסח, מצא חמץ בתוך החג, הרב גיורא ברנר, בית מדרש גבעת אסף, סימן תלח, הלכות פסח,