בגדרי ספק מוציא מידי ודאי

בגדרי ספק מוציא מידי ודאי

או"ח סי' תלח-תלט

הרב גיורא ברנר שליט"א