פתיחה להלכות בדיקת חמץ

ביאור שיטת רש"י ותוס' בגדר תשביתו וחיוב בדיקת חמץ

הרב ינון קליין שליט"א
תגיות: תשביתו, ביטול חמץ, בדיקת חמץ, ביעור חמץ, בעלות באיסורי הנאה, ינון קליין, בית מדרש גבעת אסף, פסחים דף ב, ר"ן, ריטב"א, ,