דיני אמתלא ונאמנות, ראיית דם תוך כדי תשמיש

סדרת שיעורים הלכה למעשה בהלכות נדה- שיעור 6 (סי' קפה סע' ב-ד)

הרב ינון קליין שליט"א
תגיות: נדה, וסת, אמתלא, ינון קליין, פרישה, אבר מת, תעניות, בית מדרש גבעת אסף, סימן קפה, ,