היכן מדליקים אורחים בבית מלון ואצל חברים

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

הרב ינון קליין שליט"א

  בס"ד

  עיקרי ההלכות

  א. הדלקת נרות למתארחים במלון:

  אשכנזים- יכולים להדליק נרות שבת בחדר האוכל בברכה. וראוי להדליק מנורה חשמלית בחדר בו ישנים. ספרדים- צריכים להדליק בחדר בו ישנים.

  ב. אם המלון אוסר להדליק נרות בחדר, ניתן להדליק מנורה חשמלית. ויש אומרים שצריך להדליק פנס.

  ג. המתארחים אצל הוריהם או חבריהם בשבת, וישנים בבית סמוך או חוזרים לביתם לישון, צריכים להדליק נר בבית בו ישנים וליהנות ממנו אחרי שמתחיל להחשיך, או לחילופין, להקפיד שהנר ידלוק מספיק זמן עד שובם מהאוכל.

   

  א. הדלקת נרות שבת בבית מלון

  כפי שהזכרנו כמה פעמים, בהדלקת נרות שבת יש גם 'כבוד שבת' וגם 'עונג שבת'. כמו כן, למדנו שיש להדליק את הנרות במקום האכילה, כי שם יש גם 'כבוד' וגם 'עונג'1.

  כאשר מתארחים במלון או אכסניה וכדומה, הדין משתנה.

  מאחר ומקום האכילה משותף להרבה אנשים ומקום הלינה מיוחד לשוכר את החדר, עדיף להדליק במקום הלינה. אלא שצריך שלפחות אישה אחת תדליק בחדר האוכל בברכה.

  אם בית המלון לא מאפשר הדלקה בחדרים- לאשכנזים ניתן להדליק בחדר האוכל בברכה, אך ראוי להדליק מנורה חשמלית בחדר בו ישנים. לספרדים- אין להדליק בברכה בחדר האוכל, אלא להדליק מנורה חשמלית בחדר ולברך עליה.

  יש אומרים שאין לברך על הדלקת תאורה חשמלית, אלא אם כן מדליק פנס וכדומה2.

   

  ב. הדלקת נרות שבת כשישנים במקום אחד ואוכלים באחר

  המתארחים אצל הוריהם או חבריהם בשבת, וישנים בבית סמוך או חוזרים לביתם לישון, צריכים להדליק נר בבית בו ישנים וליהנות ממנו אחרי שמתחיל להחשיך, או לחילופין, להקפיד שהנר ידלק מספיק זמן עד שובם מהאוכל.

  טעם הדבר - כפי שכבר ראינו חלק מעניין ההדלקה הוא שלא יתקלו בדברים ויבואו לידי מכשול, ואם במקום בו ישנים יהיה חשוך, עלולים להיתקל וליפול. ומאחר שבאוכל הם 'סמוכים על שלחן' אחרים, ושם יש מי שמדליק, עיקר ההדלקה עוברת למקום בו ישנים (בדומה למבואר לעיל לגבי מלון)3.

   

  המספרים מפנים לקובץ מקורות הערות המצורףתגיות: הדלקת נרות שבת, נרות שבת בבית מלון, הדלקה בחשמל, ינון קליין, בית מדרש גבעת אסף, הלכה שבועית, הדלקת נרות לאורחים,