הדלקת נרות על ידי רווקות, שתייה אחרי ההדלקה

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

הרב ינון קליין שליט"א

  בס"ד

  עיקרי ההלכות

  א. רווקה המתגוררת בבית הוריה איננה חייבת בהדלקת נר שבת.

  ב. יש נוהגים שגם הרווקות תדלקנה. רווקה שזהו מנהגה, או שרוצה להדליק, נחלקו הפוסקים אם תברך על ההדלקה.

  ג. אחרי הדלקת נרות, לכתחילה, אסור לאכול ולשתות. במקום צורך, מותר לשתות עד השקיעה.

   

  א. הדלקת נרות על ידי רווקות

  כפי שבארנו בשבועות הקודמים, ישנם שני טעמים להדלקת נר שבת- כבוד שבת ועונג שבת. על פי שני הטעמים, החיוב הוא שהבית יהיה מואר, וחיוב זה מוטל על בעל הבית. ממילא, רווקות המתגוררות בבית הוריהן, אינן חייבות להדליק נר שבת, לפי שאמן מדליקה והן יוצאות בזה ידי חובה.

  אולם, אם ברצונן להדליק, יש אומרים שמותר להן לברך על ההדלקה. וטוב שתדלקנה בחדריהן ולא במקום בו אימן מדליקה. ויש אומרים שרשאיות להדליק היכן שירצו, אך אסור להן לברך1.

   

  ב. אכילה ושתייה אחרי הדלקת נרות

  מכניסת שבת, אסור לאכול ולשתות לפני הקידוש. מאחר ובהדלקת נרות האישה מקבלת שבת, לכתחילה אסור לה לאכול ולשתות עד הקידוש.

  במקרה בו היא צמאה, התירו הפוסקים לשתות מים, ובמקרה שיש צורך התירו גם שתיית תה או קפה, לפני השקיעה, מכמה טעמים2:

  - יש אומרים שקבלת שבת היא רק בתפילה או שקיעה ולא בהדלקת נרות.

  - לשיטת הרמב"ם מותר לשתות לפני הקידוש (רק יין אסור).תגיות: הדלקת נרות שבת, האם רווקה צריכה להדליק נר שבת?, אכילה אחרי הדלקת נר שבת, שתייה אחרי הדלקת נר שבת, ינון קליין, ביתמדרש גבעת אסף הלכה שבועית, סימן רסג, קבלת שבת, כבוד שבת, עונג שבת,