הדלקת נרות שבת כשהבית מואר

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

הרב ינון קליין שליט"א

  עיקרי ההלכות

  א. מותר להדליק נרות שבת גם כאשר האור דולק. עם זאת ראוי לכבות את האור לפני ההדלקה.

  ב. יש נוהגים לברך לפני ההדלקה ויש נוהגים לברך אחריה ולעצום עיניים כדי לא ליהנות מהאור עד אחרי הברכה.

   

  א. כיבוי האור בעת הדלקת נרות

  בהדלקת נרות שבת מקיימים שתי הלכות: עונג שבת וכבוד שבת. עונג שבת- שלא יתקל בדברים, שיראה מה אוכל וכדומה. כבוד שבת - ריבוי אור לכבוד שבת1.

  אם ההדלקה היא מדין עונג, אין לברך עליה כאשר יש אור בבית מהחשמל, שהרי גם בלי הנר יהיה עונג שבת. אך אם ההדלקה היא מדין כבוד, ניתן לברך על הדלקת הנר גם כשהבית כולו מואר על ידי נורות חשמל2.

  להלכה, מאחר ויש בזה מחלוקת גדולה בפוסקים, ראוי לכבות את האור לפני ההדלקה (בפרט לנוהגים כשו"ע), אך מותר לברך גם כשהאור דולק.

   

  ב. הברכה על הדלקת נרות שבת

  שני מנהגים בברכת הדלקת נרות שבת. על פי השו"ע יש לברך ואחר כך להדליק. על פי הרמ"א יש להדליק ואחר כך לברך3.

  שיטת השו"ע מבוססת על העיקרון ההלכתי "שכל המצוות מברך עליהן עובר לעשייתן", דהיינו שיש לברך לפני קיום המצווה

  שיטת הרמ"א מיוסדת על חשש שבברכת ההדלקה האישה מקבלת שבת ואם כן אינה יכולה להדליק עוד. על מנת לקיים גם את עיקרון "עובר לעשייתן" יש לכסות את העיניים ולא ליהנות מהאור עד אחרי הברכה. בנוסף, אע"פ שלכתחילה יש לברך לפני קיום המצווה, בדיעבד ניתן לברך גם אחריה, והדלקת נרות נחשבת 'דיעבד', כי אחרי הברכה אי אפשר להדליק4.תגיות: שבת, נרות שבת, חשמל, ברכה על נרות שבת, הדלקת נרות שבת, תוספת אורה, ינון קליין, בית מדרש גבעת אסף, הלכה שבועית,