אכילת כרפס ומרור

מתוך ישיבת בין הזמנים ניסן תשע"ו

הרב גיורא ברנר שליט"א
תגיות: ליל הסדר, בית מדרש גבעת אסף, הרב גיורא ברנר, אכילת מרור, אכילת כרפס, כזית, ברכה אחרונה, הפסק בברכות,