מצוות סיפור יציאת מצרים

מצוות סיפור יציאת מצרים

מתוך ישיבת בין הזמנים לע"נ הרה"ג יצחק אריה קורן זצ"ל
תגיות: סיפור יציאת מצרים, ינון קליין, בית מדרש גבעת אסף, ,