מצות מכונה או יד? מצווה לאפות מצות.

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

הרב ינון קליין שליט"א

  א. מצות מכונה או מצות יד?

  לפני כמאה וחמישים שנה הומצאה מכונה לאפיית מצות. הפוסקים חלוקים מאז ועד היום בשאלה האם ניתן לצאת ידי חובת מצה בליל הסדר במצות אלו.

  הסברה לאסור היא שיש דין של אפייה לשמה במצות שנלמד מהפסוק 'ושמרתם את המצות'. כלומר את המצות בהן יוצאים ידי חובה בליל הסדר יש לאפות תוך כוונה מיוחדת 'לשם מצת מצוה', למכונה אין דעת ואין כונה וממילא המצות שנעשו בה לא נעשו לשמן ואי אפשר לצאת בהן ידי חובה.

  מאידך המתירים סוברים שהלחיצה על כפתור ההפעלה של המכונה נחשב כעשייה לשמה. כמו כן לכמה ראשונים אין חיוב אפייה לשמה וכן החיוב הוא לשמור את החיטים שלא יחמיצו.

  כמו כן נחלקו הפוסקים על כשרותם של מצות מכונה, יש שחששו לחימוץ במצות אלו, מאידך יש שאמרו, אדרבא מצות אלו טובות ממצות יד.

  למעשה ראוי לאכול בליל הסדר לפחות את הכזית מצת מצווה ממצה עבודת יד1.

   

  ב. מצווה לאפות מצות בעצמו

  אחד הפירושים שניתנו בגמרא לשמה של המצה- 'לחם עוני' הוא: "מה דרכו של עני הוא מסיק ואשתו אופה, אף כאן הוא מסיק ואשתו אופה".

  מגמרא זו למדו הראשונים שיש מצווה על כל אדם לאפות את המצות בעצמו.

  שלשה טעמים בדבר:        א. כמו בכל המצוות 'מצווה בו יותר מבשלוחו'.

                                  ב. דיני אפיית המצה רבים והחשש מחמץ גדול, לכן ראוי שכל אחד יאפה                                   בעצמו על מנת שיהיה בטוח בכשרות המצות.

                                  ג. כשאדם אופה בעצמו זה דומה ללחם עוני, כדרכם של עניים ויש בזה זכר                                  ליציאת מצרים.

  בנוסף לזה כתבו בשם האר"י הקדוש שמי שמתאמץ ומזיע בעת אפיית המצות מכפר על עוונות חמורים2.תגיות: מצות מכונה, מצות יד, אפיית מצות, זיעה, מצווה בו יותר מבשלוחו, האם יש עניין לאפות מצות לבד?, אם צריך לאפות מצות לבד?, מה עדיף מצות מכונה או מצות יד?, האר"י הקדוש, ינון קליין, בית מדרש גבעת אסף, הלכה שבועית,