'עד דלא ידע'

מתוך ערב לימוד לכבוד פורים, אדר תשע"ו

הרב ינון קליין שליט"א
תגיות: חייב איניש לבסומי, עד דלא ידע, קם רבה שחטיה לרבי זירא, ינון קליין, בית מדרש גבעת אסף,