התגרות בגויים

מתוך ערב לימוד לפורים, אדר תשע"ו

הרב שמואל אליהו שליט"א