הדלקת נרות שבת בחשמל

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

הרב ינון קליין שליט"א

  בס"ד

  עיקרי ההלכות

  א. הדלקת נרות שבת המהודרת ביותר היא בשמן זית.

  ב. בשעת הדחק, ניתן להדליק נורה חשמלית (בעלת חוט להט) כנר שבת.

  ג. לכן, המתארח במלון ואינו יכול להדליק בחדרו נר שעווה או שמן, יכול להדליק נורה חשמלית או פנס ולברך על הדלקה זו.

   

  א. נרות משמן זית או משעווה?

  במשנה המפורסמת הנאמרת ברוב קהילות ישראל בכל ליל שבת "במה מדליקים" שנו חכמים את החומרים השונים מהם ניתן להכין נרות שבת.

  אחד החומרים המוזכרים במשנה הוא שעווה. בגמרא מתברר שיש שתי דרכים להשתמש בשעווה, כחומר בעירה- אסור, כפתילה- מותר.

  דברי הגמרא אינם מובנים, שהרי אי אפשר להדליק שעווה בלי פתילה, ואם כן מה משמעות דברי הגמרא שמותר להשתמש בשעווה כפתילה? ראשונים רבים פירשו שהגמרא כינתה את השעווה 'פתילה', כאשר השעווה מוצקת ולא נוזלית- כלומר עומדת כמו פתילה, כמו נרות השעוה של ימינו.

  היתר נוסף להדלקה בשעווה הוא שהשעווה בימינו מיוצרת ברמה גבוהה ואיכותית יותר מימיהם ואורו של נר שעווה- יפה ויציב1.

  אמנם, יש הידור להדליק בשמן זית. ומובא בספר חסידים: "מעשה באחד שהאריך ימיו ולא מצאו לו שום זכות אלא שלא היה מדליק בחלב בערב שבת אלא בשמן זית"2.

   

  ב. מנורה חשמלית כנר שבת

  כפי שלמדנו בשבוע שעבר, מהות ההדלקה היא שיהיה אור בבית לכבוד שבת ולעונג שבת.

  בימינו האור בו אנו משתמשים הוא ממנורות חשמליות. האם ניתן להדליק נורה חשמלית במקום נרות שבת? התשובה תלויה בכמה שאלות אחרות.

  נחלקו הראשונים האם יש מצווה להדליק נר, או שיש מצווה שיהיה אור. במידה והמצווה היא להדליק בפועל, האם הדלקה של חשמל נחשבת הדלקה? אולי זה רק 'גרמא'? האם נורה נחשבת נר? מהי הפתילה ומהו חומר הבעירה? ושאלות נוספות.

  למעשה, כתבו הפוסקים שלכתחילה יש להדליק בנר של שמן או שעווה. אולם, כשאי אפשר לעשות זאת (כגון מי שמתארח בבית מלון ואסור לו להדליק אש בחדר*) ניתן להדליק בנורות עם חוט להט. ויש אומרים שניתן להדליק פנס, אך לא נורה חשמלית3.

   

  * בשאלה האם מדליקים במקום האכילה או במקום השינה, נעסוק בשבוע הבא.תגיות: חשמל, הדלקת נרות שבת, נרות שבת, שמן זית, שעווה, נר חשמלי, הדלקת נרות שבת במלון, ינון קליין, בית מדרש גבעת אסף, הלכה שבועית,