הכנת הגוף לשבת, בגדי שבת

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

הרב ינון קליין שליט"א

  עיקרי ההלכות

  א. מצוה להתרחץ במים חמים בערב שבת. בשעת הדחק (כגון חיילים במשמרת) די ברחיצת פנים וידיים.

  ב. מצוה להסתפר, להתגלח ולגזוז ציפורניים בערב שבת. אם אין פנאי ביום שישי, ניתן להקדים פעולות אלו ליום חמישי.

  ג. מכבוד השבת ללבוש בגדים מיוחדים לשבת. בשם האר"י הקדוש מובא שיש להחליף לכבוד שבת אף את הלבנים.

   

  א. הכנת הגוף לשבת

  מצוה לרחוץ במים חמים בערב שבת לכבוד שבת. אם אפשר ראוי לאחר את הרחיצה אחר חצות היום כדי שיהיה ניכר שרחיצה זו היא לכבוד שבת. אך יש להיזהר לא לאחרה עד סמוך לשבת, על מנת שלא יגיע לחילול שבת מחמת הרחיצה1.

  בשעת הדחק, כגון חיילים במשמרת, די ברחיצת פנים וידיים לכבוד שבת2.

  יש נוהגים לטבול במקווה ביום שישי ויש בזה תוספת קדושה לקראת שבת3.

  מצוה להסתפר ולהתגלח וכן לגזוז ציפורניים ביום שישי לכבוד שבת, ונחלקו הפוסקים האם מותר להקדים פעולות אלו ליום חמישי. האוסרים נתנו שני טעמים לדבריהם: כשמסתפרים או גוזזים ציפורניים ביום חמישי, השיער או הציפורניים מתחילים לגדול בשבת וזה לא מכובד. כמו כן, יום שישי הוא יום אידם של המוסלמים והמסתפר או גוזז ציפורניו ביום חמישי נראה כעושה זאת לכבודם.

  למעשה אם אין פנאי ביום שישי לתספורת, גילוח או גזיזת הציפורניים, ניתן להקדימם לחמישי4.

  ב. בגדי שבת

  נאמר בגמרא (שבת קיג א): "וכבדתו מעשות דרכיך וכבדתו שלא יהא מלבושך של שבת כמלבושך של חול וכי הא דרבי יוחנן קרי למאניה מכבדותי".

  לכן, לכבוד שבת יש ללבוש בגדים מכובדים וחשובים, כיוצא לקראת מלך. וכתבו הפוסקים בשם האר"י הקדוש, שלא די בבגדים העליונים, אלא יש להחליף לבנים לכבוד שבת.

  יש שכתבו שצריך להחליף גם את הנעליים. דעת הגר"ע יוסף זצ"ל היא שאין צורך לייחד נעליים לשבת, אלא רק לצחצחן יפה לכבוד שבת והוסיף שהמתחסד ליחד נעליים מיוחדות לשבת תבוא עליו ברכה5.תגיות: שבת, רחיצה בערב שבת, מקווה, גזיזת ציפורניים, תספורת, בגדי שבת, וכבדתו, גילוח, חיילים במשמרת, תוספת קדושה, בית מדרש גבעת אסף, הלכה שבועית, ינון קליין,