נסיעה בערב שבת

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

הרב ינון קליין שליט"א

  עיקרי ההלכות

  א. הדריכו חכמים שאין לצאת לדרך בערב שבת, אלא אם כן מתקיימים מספר תנאים:

              - נסיעה במכונית לדרך שלא עולה על שלש שעות ושלשים ושש דקות מותרת, אם יגיע          ליעדו מספיק זמן קודם שבת, שיוכל להכין צרכיה.

              - אם הודיע מראש למארחיו על הגעתו, והם מכינים עבורו צרכי שבת, מותר לצאת גם לדרך שאורכת יותר משלש שעות ושלשים ושש דקות. כמו כן, אם יודע שבמקום אליו מגיע מכינים צרכי שבת ברווח או שמביא עמו את צרכי השבת - מותר.

              - יש שכתבו שיתכנן את נסיעתו כך שיגיע עד שעה לפני שבת.

              - על הנוסעים בתחבורה ציבורית להקפיד להגיע בזמן בו הנהג יכול לחזור למקומו לפני       שבת.

   

  א. יציאה לדרך בערב שבת

  על מנת שיוכל אדם לקיים את מצוות השבת כהלכתה, קבעו חכמים: "אל יהלך אדם בערבי שבתות יותר מג' פרסאות". לפי שאם יצא לדרך רחוקה כזו, לא ימצא במקום אליו יגיע צרכי שבת עבורו, שהרי במקום אליו יגיע לא משערים שהוא בדרך1.

  ממילא, ישנם אופנים בהם מותר לצאת לדרך כזו בערב שבת:

  א. אם הודיע מראש שהוא עתיד להגיע לשבת, ומכינים עבורו צרכי שבת במקום אליו יגיע2.

  ב. אם יודע שמקום אליו יגיע מכינים תמיד צרכי שבת ברווח ויהיה עבורו אפילו ללא הודעה מראש3.

   

  ב. נסיעה בערב שבת

  בנוסף לאמור לעיל, בימינו כשהנסיעות הן ברכב, יש צד נוסף להקל.

  הפוסקים כתבו ששיעור ג' פרסאות, לא מחושב על פי המרחק הפיזי, אלא על פי הזמן. כל פרסה מורכבת מארבעה מיל, הזמן שלוקח ללכת מיל הוא 18 דקות. לפי זה, הזמן שלוקח ללכת ג' פרסאות, הוא שלש שעות ושלשים ושש דקות.

  ממילא, כשמרחק הנסיעה אינו עולה על שלש שעות ושלשים ושש דקות, מותר לצאת לדרך אפילו ללא אחד משלשת התנאים שהוזכרו לעיל, בתנאי שיהיה לו מספיק זמן להתכונן לשבת כשיגיע ליעדו4.

  עם זאת חשוב לציין, שיש להיזהר ולצאת מוקדם, תוך חישוב כל האפשרויות העלולות לקרות בדרך (פקק תנועה, תקר בגלגל וכדומה) על מנת להגיע בזמן לשבת ולהימנע מחלולה5.

  על הנוסעים בתחבורה ציבורית, להיזהר ולהגיע ליעדם בזמן בו נהג האוטובוס יוכל לחזור למקומו לפני שבת. יש שכתבו להגיע לכל הפחות שעה לפני כניסת שבת6.תגיות: שבת, כבוד שבת, ג פרסאות, יציאה לדרך, הלכה שבועית, אוטובוס, תחבורה ציבורית ביום שישי, בית נדרש גבעת אסף, ינון קליין,