האם מותר לקיים סעודות נישואין וסעודות מצוה אחרות ביום שישי

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב): הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

הרב ינון קליין שליט"א

  בס"ד

  עיקרי ההלכות

  א. שמחות שזמנן ביום שישי, כגון: ברית מילה, פדיון הבן ובר מצווה, מותר לערוך בהן סעודה חגיגית, לפי שזו סעודת מצווה.

  ב. אין לערוך סעודות נישואין ואירוסין ביום שישי.

  ג. סיום מסכת ביום שישי - לדעת המשנה ברורה מותר, לדעת הגר"ע יוסף אסור.

   

  א. עריכת שמחות בערב שבת

  בשבוע שעבר למדנו שאין לקיים סעודות מיוחדות ביום שישי. סעודות שיש להן זמן קבוע והן סעודות מצווה, מותר לקיים ביום שישי.

  לכן, מותר לקיים סעודת ברית מילה, פדיון הבן ובר מצווה ביום שישי, אלא שראוי להקדימם לשעות הבוקר1.

  ברית מילה נדחית (כגון שהיה התינוק חולה ביום השמיני) - לרוב הפוסקים אין לקיימה ביום שישי2. פדיון הבן שנדחה, לרוב הפוסקים מותר לקיימו ביום שישי3.

  אין לקיים סעודות אירוסין ונישואין ביום שישי4.

   

  ב. סיום מסכת ביום שישי

  במדרש שיר השירים רבה נאמר "שעושים סעודה לגמרה של תורה". כמו כן, במסכת שבת מסופר שאביי אמר על עצמו "ישולם שכרי, שכשאני רואה תלמיד חכם שסיים מסכת, אני עושה יום טוב לכל תלמידי החכמים"5.

  מכאן למדו הפוסקים שיש חיוב לעשות סעודה ולשמוח בסיום מסכת6.

  נחלקו האחרונים האם מותר לקיים סעודה זו ביום שישי. מצד אחד, זמנה קבוע, אם הסיום חל ביום שישי, כעת הוא הזמן. מצד שני, אפשר להתחיל את המסכת הבאה גם בלי לסיים את הנוכחית - משאירים כמה שורות בסוף המסכת ולומדים אותן מאוחר יותר, ועל ידי כך דוחים את הסיום.

  לדעת המשנה ברורה, מותר לקיים סיום מסכת ביום שישי. לדעת הגר"ע יוסף זצ"ל אסור7.תגיות: סיום מסכת, שבת, נישואים, בר מצווה, ברית מילה, פדיון הבן, סעודה בערב שבת, יום שישי, הלכה שבועית, בית מדרש גבעת אסף, ינון קליין,