סעודה בערב שבת, טועמיה חיים זכו

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

הרב ינון קליין שליט"א

  בס"ד

  עיקרי ההלכות

  א. אסור לקבוע ביום שישי סעודה שלא רגיל בה בימות החול.

  ב. מצווה להימנע מסעודה (אפילו שרגיל בה) מחצי שעה לפני זמן מנחה קטנה והלאה.

  ג. מצווה לטעום ממאכלי השבת בערב שבת.

   

  א. סעודה בערב שבת

  "שתי משפחות היו בירושלים אחת קבעה סעודתא בשבתא ואחת קבעה סעודתא בערב שבת ושתיהן נעקרו" (גיטין לח ב). משפחה אחת בירושלים, נענשה על שקבעה סעודה בערב שבת.

  בהלכה מפורש שהאיסור הוא רק בסעודה שאינו רגיל בה בימי חול, כגון סעודת אירוסין, אבל סעדוה שרגילים בה מותר (יש סעודות מיוחדות שמותרות, ודינן יתבאר בשבוע הבא).

  עם זאת, יש מצווה להימנע מקביעת סעודה (אכילת פת יותר מכביצה) מחצי שעה לפני זמן מנחה קטנה והלאה, מפני כבוד שבת, כדי שיהיה רעב בסעודת שבת ויאכל אותה לתאבון.

   אכילה ושתייה ללא קביעת סעודה מותרת כל היום, עד קבלת שבת1.

   

  ב. טועמיה חיים זכו

  מצוה לטעום בערב שבת את המאכלים שמכינים לשבת, על מנת לדעת אם הם טובים וטעימים לכבוד שבת.

  וסמכו דין זה על לשון התפילה "טועמיה חיים זכו".

  האר"י הקדוש מסביר את החשיבות שבדבר זה: "שזה כמכין סעודה למלך שטועם התבשילים אם הם טובים או חסרים תבלין כדי שיתקנם, וזה הוראה שמקבל את האורח בסבר פנים יפות".

  והדברים חשובים עד כדי כך שכתוב שהטועם תבשילו בערב שבת מאריכים לו ימיו ושנותיו.

  יש נוהגים לטעום רק מאכל אחד ממאכלי השבת2.

  על טעימה לא מברכים אלא שנחלקו האחרונים מהו שיעור טעימה. לכן ראוי לצאת מספק ולהתכוון לאכילה ולהנאה מהמאכל ואז מתחייבים בברכה בלי שום ספק3.תגיות: טועמיה חיים זכו, סעודה, קביעת סעודה, שבת, ערב שבת, האר"י הקדוש, בית מדרש גבעת אסף, הלכה שבועית, ינון קליין,