חתיכה נעשית נבילה

הרב ינון קליין שליט"א
תגיות: חתיכה נעשית נבילה, רבינו אפרים, רבינו תם, ר"ת, בית מדרש גבעת אסף, ינון קליין,