הכשרת כלי שיש חשש שיהרס

הכשרת כלי שיש חשש שיהרס

הרב גיורא ברנר שליט"א
תגיות: הגעלה, ליבון, פסח, כלי חרס, כלי שייהרס, תנורים, הרב גיורא ברנר, ביתמדרש גבעת אסף,