הלכות חנוכה

שאלות בהלכות חנוכה שנשלחו לראש בית המדרש הרב גיורא ברנר ותשובותיו עליהן

הרב גיורא ברנר שליט"א

  אל- בית המדרש גבעת אסף - שלום רב...

  א. ביסוד כל השאלות - האם מה שקובע הוא איפה אוכלים ו/או מקום הלינה בלילה הבא, או האם יש בהדלקת נר חנוכה גם אלמנט של חובת גברא כמו נטילת לולב, ואז התחשבות במקום האכילה או הלינה רצויה אך לא  מעכבת?

  ב. הצעה: אדם הרגיל להדליק בביתו או מחוץ לביתו בשמן זית האם יתנה שאם הוא נוסע למקום שבו זה אינו מעשי - שיוכל להדליק בתוך הבית ו/או בנרות שעוה?

  ג. בהלכות, תמיד כתוב על איש היוצא לדרך, מתי יכול לסמוך על אשתו שתדליק עבורו . מה קורה אם משפחה שלימה נוסעת למשל לחתונה, או אירוע אחר, בערב. אם יצאו מביתם לפני זמן הדלקת נרות, או בכלל לא באו לאירוע מביתם, כי היו בחוץ כל הזמן אך מתכוונים לחזור לביתם בלילה, מאוחר. ובעל השמחה מכין נרות לכל מי שרוצה להדליק שם. האם מותר לאבי המשפחה, ולכולם בעצם להדליק שם בברכה? או לחכות עד שהמשפחה חוזרת הביתה, לפני או אחרי השעה 21.00 ? אם התשובה היא לחכות, האם ישנה אפשרות ש ה י ל ד י ם ידליקו  (בברכה ?) במקום החתונה [במשפחות שאצלן כולם מדליקים] ורק אבי המשפחה יחַכה עד שיגיע הביתה?

  ד. אותן שאלות / אפשרויות גם לגבי אישה בודדת- רווקה, אלמנה או גרושה, אם או בלי ילדים אצלה, או באירוע לפי השאלה הקודמת, או שמשפחה באותו יישוב, או במקום אחר אומרת לה "תבואי אלינו להדלקת נרות"... האם היא יוצאת ידי- חובה בהדלקת המשפחה המארחת [יש להניח שלא] , או שהיא צריכה להדליק בביתה לפני או אחרי. אם לפני, האם המשפחה המזמינה יכולה לחכות לה בהדלקה עד שהיא מספיקה להדליק בביתה, ותבוא לבית המשפחה המזמינה?

  ה. שאלה דומה לגבי מפגשים משפחתיים בחנוכה, אם האורחים אינם מתכוונים ללון שם אלא לחזור הבית אחר כך. ההורים המאַרחים ירצו, כמובן, שכולם ידליקו אצלם כי זה חלק מהשִמחה המשפחתית. השאלה שוב האם זה אפשרי? בפועל אנשים מדליקים במפגשים כאלה אך האם יוצאים ידי חובה? (ואם לא, יש בעיה של ברכה לבטלה... נכון שה' ציוונו להדליק , אך האם כאן - במקום הזה?) כאן אפשר אולַי להַחשיב את הבן או הבת כ"בן הסמוך על שולחן אביו", אפילו אם זה רק לשעתיים ... ועל סמך זה יכול להדליק שם ?

   ו. מוצאי שבת חנוכה. מי שמִתארח בשבת חנוכה אצל משפחה או בבית מלון ומתכוון לחזור לביתו במוצאי שבת. האם רצוי או חייב או מותר להדליק נרות בבית המארחים או המלון, או רק כאשר יחזרו לביתם? או האם יש אפשרות ש י ל ד י המשפחה ידליקו [בברכה?] בבית המארחים או המלון, ואבי המשפחה ידליק בבית ?

   ז. איסור אכילה לפני הדלקת נרות. בכל המקרים הנ"ל, אם התשובה היא להדליק בבית כשחוזרים האם אבי המשפחה, וכל המשפחה בכלל, יכולים לאכול בחתונה או אירוע  או מפגש לפני שהם בעצמם הדליקו נרות? זה חשוב במיוחד במפגשים משפחתיים כאשר המשפחה המארַחת מדליקה נרות, ואחר-כך כולם אוכלים סופגניות או קפה או מה שנהוג אצל כל משפחה, עם שירים ומשחקים, וזה גופא חלק משמחת המפגש.

  ח. שאלות בבית מלון, כאשר גם לנים שם: האם עדיף להדליק נרות בחדר אוכל או בחדר הפרטי. אם בחדר הפרטי, בעצם אף אחד אינו רואה אותם חוץ מהמדליק עצמו. מכל מקום, צריך לשבת שם חצי שעה [אי אפשר להשאיר נרות לבד , מסיבות בטיחות]. האם אפשר אז לכבות אותם בלי תנאי מראש ?

  ט. בכנסים כאלה בבתי מלון, המאַרגנים לפעמים מבקשים מאחד המשתתפים להדליק נרות בציבור עבור כולם. האם המדליק יצא בזה גם ידי חובת הדלקה שלו? לזכור מדובר במקום שאוכלים ולנים שם.

   

  תשובה:

  שלום וברכה

   במענה לשאלותיך ראשית עלי להקדים כי ב"ה זכיתם שת"ח גדול מאוד עומד בראשכם והוא ידידי הרב... שליט"א והוא ראוי להשיב על שאלותיך יותר ממני, אך כיון שהפנתה שאלותיך אלינו אשתדל להשיב בקצרה כפי הנלענ"ד.

   

  לגבי השאלה היסודית אותה העלתה האם ישנו קשר מחייב בין בית להדלקת נרות חנוכה, התשובה היא שודאי שישנו קשר מחייבשכזה והעולם טועה בזה שאינו מבין שיסוד המצווה הוא נר איש וביתו וחושבים שאם נסע ל'מסיבת סופגניות' וכד' ואח"כ חוזר לביתו הוא יכול להדליק שם נרות חנוכה, ובפשטות לא קיים כלל את המצווה ואף יש בזה חשש ברכה לבטלה.

  אני מתנצל שאין כרגע באפשרותי לכתוב תשובה ארוכה וערוכה לבאר יסוד זה כראוי, אך אני מצ"ב שני סימנים מתוך ספרי 'בגדי שש' (שעתיד להגיע לדפוס בחודש הקרוב בס"ד) ובהם נגעתי ביסוד זה.

   

  ולגבי השאלות עצמם אשיב בקצרה (ואבקש שוב סליחתו שאינני יכול כעת להאריך).

  א. לכתחילה נראה שראוי שיתנה שמקפיד להדליק בשמן/בחוץ דווקא בלנ"ד.

  ב. 1. אי אפשר לקיים שם מצוות הדלקה (ומה שיש מהפוסקים שכתבו להדליק בכינוסים גדולים הוא מדין הדלקה בבהכנ"ס ולא מצד חיוב האדם וביתו) ואם בירך שם יש בזה חשש ברכה לבטלה (פרט למי שמדליק שם מדין בהכנ"ס וגם זה רק לדעת חלק מהפוסקים).

  1. הנכון ביותר שיכינו נרות בביתם ויבקשו מאחד מהשכנים שידליק בשבילם בזמן בתורת שליח ואם אין שום אפשרות כזו ידליקו כשיחזרו מאוחר לביתם (עי' מה שהארכתי בזה בקובץ המצורף).
  2. לענ"ד אין נכון לומר לילדים להדליק שם משום שגם מצוות חינוך היא לאמיתה של תורה ולא לדברים שהם לא לפי ההלכה.

  ג. גם אישה כמו איש חייבת בהדלקת נרות, ומה שנוהגים שאין האישה מדליקה הוא משום שאשתו כגופו ויוצאת בהדלקתו אך ביסוד הדברים גם האישה כמו האיש צריכה צריך להדליק בביתה שלה ובזמן.

  והוא הדין שהאיש יוצא בהדלקת אשתו ואם אין האיש בבית בזמן (כגון שחוזר מאוחר מהעבודה) הנכון הוא שיאמר לאשתו שתדליק בבית בזמן ולא תחכה לו כלל.

  ממילא גם אם מזמינים אשה בודדת לביתם להדלקת  נרות אין היא יכולה לצאת בהדלקה שם אלא דווקא בביתה (אא"כ היא ישנה שם שאז לעיתים שייך בה דין אכסנאי) וכן אין נכון שיעברו את זמן ההדלקה וימתינו לה עם הדלקתם (אא"כ שייך בזה צד של בין אדם לחברו שאז יש לשאול באופן פרטני).

  ד. כמש"כ לעיל אסור לבנים להדליק בברכה במפגשים כאלה ואם הבנים מדליקים שם לא יצאו ידי חובה וידליקו כנ"ל ב/2. ו'סמוך על שולחן אביו' הוא רק כשבאמת זו המציאות (מה שלא מצוי בד"כ).

  ויש להסביר במאור פנים ובדרכי נעם ש'שמחת חנוכה' היא מה שהתורה הגדירה כשמחה והיינו ע"פ ההלכה המסורה בידנו ולא מה שנראה לנו בעין בשר, ועיין מה שביאר בזה הנצי"ב בהעמק דבר (במדבר פט"ו פס' מא).

  ה.  כנ"ל לכתחילה יבקשו משליח להדליק בשבילם בזמן בביתם שלהם ואם אין אפשרות אז ידליקו כשיגיעו בהמשך הלילה לביתם.

  ו. זו עוד סיבה להעדיף את הפתרון של הדלקה ע"י שליח בזמן על פני כל הפתרונות האחרים.

  ז. לגבי האם להעדיף להדליק בחדר השינה או בחדר האוכל של בית המלון עי' בקובץ המצורף.

  ח. כמש"כ לעיל הדלקה שכזו בכנסים למיניהם היא מדין הדלקה בבכהכנ"ס (לחלק מהפוסקים ואחרים סוברים שאין לברך כלל על הדלקה שכזו) וכמו שמי שמדליק בבהכנ"ס חוזר ומדליק בביתו הוא הדין כאן (אני באופן אישי לא הייתי מדליק בכנסים כאלה משום שההשוואה לבהכנ"ס אינה פשוטה כלל אך הרוצה לברך יש לו על מי לסמוך).

   

  בברכה מרובה

  גיורא ברנר-בהמ"ד גבעת אסףתגיות: חנוכה, חנוכייה, הדלקה בבית מלון, סמוך על שלחן אביו, הדלקה בכנסים, הדלקת חנוכייה בחתונה, הדלקת חנוכייה בבר מצווה, הדלקת חנוכייה בבית הכנסת, הרב גיורא ברנר, בית מדרש גבעת אסף, סופגניות, סביבבונים,