מומלצים

בית מדרש קנין תורה

נוסד- אלול תשס"ט.

בית המדרש רואה כיעד מרכזי את הצבת מקומה של ההלכה כנקודה מרכזית בחיים הפרטיים והציבוריים, באמצעות העמדת תלמידי חכמים בעלי שיעור קומה הלכתי-תורני, ובהנחלת לימוד וחיבת ההלכה בכל שדרות העם.

מסביב לכולל ההלכה, המהווה את ליבו של בית המדרש, הולך ומתפתח מארג של תוכניות שמטרתם המשותפת היא חיבור הציבור כולו ללימוד ההלכה והצבת ההלכה כקו יסוד מנחה של החיים הפרטיים והחיים הציבוריים.

אנו מאמינים כי קיומו של מקום תורה חי ותוסס מהווה חיזוק משמעותי למקומה של תורה בחיי ההתיישבות ולחיי עם ישראל בארצו!