שיעורים עבור התגית: קידוש

תפילה במניין - חובה או מעלה?

הרב ינון קליין שליט"א

האם יין לבן ומבושל כשרים לקידוש? סדר הקידוש על חלות

הרב ינון קליין שליט"א

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת...

אמירת 'ויכולו השמיים' בליל שבת

הרב אורן חושנגי שליט"א

מדוע אומרים לחיים בקידוש? כמה יין לשתות בקידוש?

הרב ינון קליין שליט"א

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת...

דיני גביע הקידוש

הרב ינון קליין שליט"א

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת...

חיוב נשים בקידוש

הרב ינון קליין שליט"א

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב) הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

פתיחה להלכות קידוש

הרב ינון קליין שליט"א

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת...

האם מותר לשתות משקים מגולים?

הרב ינון קליין שליט"א

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח:)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף...

דיני בניית הסוכה. ברכת שהחיינו על בניית סוכה

הרב ינון קליין שליט"א

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח:)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף


סך הכל: 9 תכנים