שמחה בעבודת ה' גם מתוך יסורים

הרב יהושע שפירא שליט"א

    שיעור לע"נ הילדים הטהורים ידידיה חיים ואלישיב יונגרייס ז"ל

    שעלו בסערה השמיימה