משניות מסכת שבת

פרק א משניות ב - ג

הרב ינון קליין שליט"א

  מסכת שבת פרק א


  משנה ב
  לא ישב אדם לפני הספר סמוך למנחה עד שיתפלל לא יכנס אדם למרחץ ולא לבורסקי ולא לאכול ולא לדין ואם התחילו אין מפסיקים מפסיקים לקרות ק"ש ואין מפסיקין לתפלה.

   
  משנה ג
  לא יצא החייט במחטו סמוך לחשכה שמא ישכח ויצא ולא הלבלר בקולמוסו ולא יפלה את כליו ולא יקרא לאור הנר באמת אמרו החזן רואה היכן תינוקות קוראים אבל הוא לא יקרא כיוצא בו לא יאכל הזב עם הזבה מפני הרגל עבירה.

   

  לשיעור הקודם     לשיעור הבא
תגיות: מסכת שבת, בית הלל בית שמאי, שמא יטה, לא יקרא לאור הנר, דברים האסורים לפני התפילה, הרב ינון קליין, כולל גבעת אסף, בית מדרש הלכתא,