תתאה גבר

הרב ינון קליין שליט"א
תגיות: תתאה גבר, בית מדרש גבעת אסף, ינון קליין, בשר בחלב, רב, שמואל,