שיעורים עבור התגית: שבת

זאת חנוכה - ר''ח טבת שחל בשבת

הרב ינון קליין שליט"א

הלכה שבועית

מוקצה לחצי שבת

הרב ינון קליין שליט"א

טלטול חיות מחמד בשבת

הרב ינון קליין שליט"א

מוקצה בבעלי חיים

משניות מסכת שבת פרק יד

הרב ינון קליין שליט"א

משניות א - ב

מוקצה במקום הפסד

הרב גיורא ברנר שליט"א

משניות מסכת שבת פרק יג

הרב ינון קליין שליט"א

פרק יג משניות ד - ז

משניות מסכת שבת פרק יג

הרב ינון קליין שליט"א

משניות א - ג

משניות מסכת שבת פרק יב

הרב ינון קליין שליט"א

משניות ג - ד

הנאה ממוקצה

הרב גיורא ברנר שליט"א

משניות מסכת שבת פרק יב

הרב ינון קליין שליט"א

משניות א - ב

משניות מסכת שבת פרק יא

הרב ינון קליין שליט"א

משניות ה - ו

משניות מסכת שבת פרק יא

הרב ינון קליין שליט"א

משניןת ג - ד

משניות מסכת שבת פרק יא

הרב ינון קליין שליט"א

משניות א - ב

משניות מסכת שבת פרק י

הרב ינון קליין שליט"א

משניות ה - ו

ניגונים וריקודים בשבת

הרב גיורא ברנר שליט"א

משניות מסכת שבת פרק י

הרב ינון קליין שליט"א

משניות ג -ד

    עמוד מתוך 8    >>
סך הכל: 116 תכנים