שיעורים עבור התגית: שבת

תקיעת שופר בשבת

הרב אריאל בראלי שליט"א

כיבוי אור שהודלק בשבת

הרב אייל שמאי שליט"א

הרכבת פאזל בשבת

הרב ינון קליין שליט"א

דף יומי שבת דף מו (חלק א)

הרב ינון קליין שליט"א

שיעורי דף יומי בזום בעקבות משבר הקורונה

דף יומי שבת דף מו (חלק ב)

הרב ינון קליין שליט"א

שיעור דף יומי בזום בעקבות משבר הקורונה

דף יומי שבת דף מה

הרב ינון קליין שליט"א

שיעור דף יומי בזום בעקבות משבר הקורונה

זאת חנוכה - ר''ח טבת שחל בשבת

הרב ינון קליין שליט"א

הלכה שבועית

מוקצה לחצי שבת

הרב ינון קליין שליט"א

טלטול חיות מחמד בשבת

הרב ינון קליין שליט"א

מוקצה בבעלי חיים

משניות מסכת שבת פרק יד

הרב ינון קליין שליט"א

משניות א - ב

מוקצה במקום הפסד

הרב גיורא ברנר שליט"א

משניות מסכת שבת פרק יג

הרב ינון קליין שליט"א

פרק יג משניות ד - ז

משניות מסכת שבת פרק יג

הרב ינון קליין שליט"א

משניות א - ג

משניות מסכת שבת פרק יב

הרב ינון קליין שליט"א

משניות ג - ד

הנאה ממוקצה

הרב גיורא ברנר שליט"א

משניות מסכת שבת פרק יב

הרב ינון קליין שליט"א

משניות א - ב

    עמוד מתוך 8    >>
סך הכל: 122 תכנים