שיעורים עבור התגית: שבת

מוקצה לחצי שבת

הרב ינון קליין שליט"א

טלטול חיות מחמד בשבת

הרב ינון קליין שליט"א

מוקצה בבעלי חיים

משניות מסכת שבת פרק יד

הרב ינון קליין שליט"א

משניות א - ב

מוקצה במקום הפסד

הרב גיורא ברנר שליט"א

משניות מסכת שבת פרק יג

הרב ינון קליין שליט"א

פרק יג משניות ד - ז

משניות מסכת שבת פרק יג

הרב ינון קליין שליט"א

משניות א - ג

משניות מסכת שבת פרק יב

הרב ינון קליין שליט"א

משניות ג - ד

הנאה ממוקצה

הרב גיורא ברנר שליט"א

משניות מסכת שבת פרק יב

הרב ינון קליין שליט"א

משניות א - ב

משניות מסכת שבת פרק יא

הרב ינון קליין שליט"א

משניות ה - ו

משניות מסכת שבת פרק יא

הרב ינון קליין שליט"א

משניןת ג - ד

משניות מסכת שבת פרק יא

הרב ינון קליין שליט"א

משניות א - ב

משניות מסכת שבת פרק י

הרב ינון קליין שליט"א

משניות ה - ו

ניגונים וריקודים בשבת

הרב גיורא ברנר שליט"א

משניות מסכת שבת פרק י

הרב ינון קליין שליט"א

משניות ג -ד

משניות מסכת שבת פרק י

הרב ינון קליין שליט"א

משניות א - ב

    עמוד מתוך 8    >>
סך הכל: 115 תכנים