שיעורים עבור התגית: רמב"ם

כללי הגמרא (31)

הרב ינון קליין שליט"א

פתיחה לי"ג מידות (ב) - גדר דבר הנלמד מי"ג מידות

מטרת המצוות (2)

הרב ארל'ה הראל שליט"א

שיעור שלישי בסדרת שיעורי אמונה - ריבוי המצוות טוב לישראל? מה משמעות הריבוי, איכותי או כמותי...

כללי הגמרא (22)

הרב ינון קליין שליט"א

מהי אסמכתא?

מצוות הוידוי

הרב ינון קליין שליט"א

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח:)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

כללי הגמרא (8)

הרב ינון קליין שליט"א

מהי גמרא | ארבעת חלקי הגמרא | אופן חיבורה | דרך הלימוד

משניות מסכת שבת

הרב ינון קליין שליט"א

פרק א משנה ד

בדיקה לפני ואחרי תשמיש

הרב ינון קליין שליט"א

סדרת שיעורים הלכה למעשה בהלכות נדה- שיעור 7

פתיחה להלכות הדלקת נרות

הרב ינון קליין שליט"א

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת...

טיפת חלב שנפלה על חתיכת בשר. (סימן צב סע' ב)

הרב ינון קליין שליט"א

טעמי איסור בשר בחלב

הרב ינון קליין שליט"א

הושענות, הקבלת פני רבו ברגל

הרב ינון קליין שליט"א

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח:) - הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת...

אלול- תקיעת השופר ומצוות התשובה

הרב ינון קליין שליט"א

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח:) הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

'הבשר עודנו בין שיניהם'

הרב אסף יצחק ליבוביץ

דין בשר שבין השיניים לעניין בשר בחלב וחציצה לטבילה. מתוך קובץ בעלי אסופות קיץ תשע"ד

השתדלות ברפואה

הרב ינון קליין שליט"א

חובות הרופא והחולה בהלכה. מתוך קובץ בעלי אסופות קיץ תשע"ב

טיול כנסיות ב'חג המולד'

הרב ינון קליין שליט"א

תשובה לשואל אם מותר להצטרף לטיול ממקום העבודה לכנסיות ומנזרים שנקבע לתאריך 'יום אידם' (חג...


סך הכל: 15 תכנים