שיעורים עבור התגית: לולב

משניות מסכת סוכה

הרב ינון קליין שליט"א

פרק ד משניות א - ד

משניות מסכת סוכה

הרב ינון קליין שליט"א

פרק ג משניות יב - טו

משניות מסכת סוכה

הרב ינון קליין שליט"א

פרק ג משניות ט - יא

משניות מסכת סוכה

הרב ינון קליין שליט"א

פרק ג משניות ז - ח

משניות מסכת סוכה

הרב ינון קליין שליט"א

פרק ב משנה ט - פרק ג משנה א

מגילת קהלת. ארבעת המינים אחרי החג

הרב ינון קליין שליט"א

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח:)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף.

הושענות, הקבלת פני רבו ברגל

הרב ינון קליין שליט"א

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח:) - הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת...

כללים לקניית לולב והדסים

אברכי בית מדרש גבעת אסף

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח:). הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

ארבעת המינים לאחר השמיטה

הרב גיורא ברנר שליט"א

האם חלה קדושת שביעית על ארבעת המינים? כיצד קונים ארבעת המינים לסוכות במוצאי שמיטה. מתוך יום...


סך הכל: 9 תכנים