שיעורים עבור התגית: כולל גבעת אסף

ברכת השבח בנוסח ברכת המצוות - קדושתם של ישראל

הרב ינון קליין שליט"א

כללי הגמרא (18)

הרב ינון קליין שליט"א

מכללא איתמר

כללי הגמרא (17)

הרב ינון קליין שליט"א

מעשה רב

מוקצה במקום הפסד

הרב גיורא ברנר שליט"א

פתיחה להלכות מוקצה

הרב ינון קליין שליט"א

מוקצה דאורייתא או דרבנן | אכילת מוקצה וטלטולו | טעמי הרמב"ם לאיסור

מקום הדלקת נר חנוכה

הרב גיורא ברנר שליט"א

מתוך יום עיון לקראת חנוכה תשע"ט

משניות מסכת שבת פרק ו

הרב ינון קליין שליט"א

משניות ח - י

משניות מסכת שבת פרק ו

הרב ינון קליין שליט"א

משניות ה - ז

משניות מסכת שבת פרק ו

הרב ינון קליין שליט"א

משניות ג - ד

אכילת מאכלים עם כתב על גביהם בשבת

הרב גיורא ברנר שליט"א

מלאכת כותב ומוחק

משניות מסכת שבת פרק ו

הרב ינון קליין שליט"א

משניות א - ב

משניות מסכת שבת פרק ה

הרב ינון קליין שליט"א

משניות ג - ד

משניות מסכת שבת פרק ה

הרב ינון קליין שליט"א

משניות א - ב

על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים

הרב יהושע מגנס שליט"א

שיעור מאת מורינו הרב יהושע מגנס שליט"א, ר"מ בישיבת מרכז הרב. מתוך כינוס שלוחות ישיבת מרכז...

פתיחת אוהל מתקפל בשבת

הרב גיורא ברנר שליט"א

משניות מסכת שבת פרק ד

הרב ינון קליין שליט"א

משניות א - ב

    עמוד מתוך 2    >>
סך הכל: 23 תכנים