שיעורים עבור התגית: הרב ינון קליין

תפילה במניין - חובה או מעלה?

הרב ינון קליין שליט"א

אמירת משיב הרוח ומוריד הגשם 90 פעמים

הרב ינון קליין שליט"א

כללי הגמרא (32)

הרב ינון קליין שליט"א

פתיחה לכללי קל וחומר - מה לימדה הברייתא דרבי ישמעאל, למה המידה נקראת קל וחומר ולא חומר וקל

כללי הגמרא (31)

הרב ינון קליין שליט"א

פתיחה לי"ג מידות (ב) - גדר דבר הנלמד מי"ג מידות

חומרת רבי זירא

הרב ינון קליין שליט"א

כללי הגמרא (30)

הרב ינון קליין שליט"א

פתיחה לכללי י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן

שתייה בתפילה

הרב ינון קליין שליט"א

האם מותר לשתות במהלך התפילה? האם יש הבדל בין שליח צבור למתפלל?

דיג לתענוג

הרב ינון קליין שליט"א

עליית קטן למפטיר

הרב ינון קליין שליט"א

ברכה על גרנולה

הרב ינון קליין שליט"א

הרכבת פאזל בשבת

הרב ינון קליין שליט"א

טחינת פרווה במטחנת בשר

הרב ינון קליין שליט"א

כפפות בבית הכסא

הרב ינון קליין שליט"א

מספר כריכות התפילין על היד

הרב ינון קליין שליט"א

מפני מה לא נאמר טוב בדברות ראשונות?

הרב ינון קליין שליט"א

לחג מתן תורה

כעיר שחוברה לה יחדיו

הרב ינון קליין שליט"א

שיעור ליום ירושלים - תש"פ

    עמוד מתוך 9    >>
סך הכל: 134 תכנים