שיעורים עבור התגית: הרב ינון קליין

אמירת משיב הרוח ומוריד הגשם 90 פעמים

הרב ינון קליין שליט"א

ברכה ללא אשר קדשנו במצותיו וצונו

הרב ינון קליין שליט"א

תפילת הדרך

הרב ינון קליין שליט"א

חנוכה - בין שמיים לארץ

הרב ינון קליין שליט"א

כללי הגמרא (26)

הרב ינון קליין שליט"א

לשונות זרים בתלמוד

מצוות צריכות כוונה - גדר הכוונה בתפילה

הרב ינון קליין שליט"א

שיעור ליום הזכרון לגרי"מ חרל"פ

כללי הגמרא (25)

הרב ינון קליין שליט"א

מחלוקת תלמידים (ב) | הא דידיה הא דרביה

כללי הגמרא (24)

הרב ינון קליין שליט"א

מחלוקת תלמידים | תרי תנאי אליבא דפלוני | תרי אמוראי אליבא דפלוני |

בגדרי סמיכה

הרב ינון קליין שליט"א

האם סמיכה היא עמידה או ישיבה?

הנחת תפילין בתפילת מנחה

הרב ינון קליין שליט"א

האם להניח תפילין במנחה? תשובות מהרה"ג אברהם צבי הכהן שליט"א ומהרה"ג בעל אורחותיך למדני

כללי הגמרא (23)

הרב ינון קליין שליט"א

אלא - חזרה לגמרי ממה שנאמר לפני כן | עוד פירושים לביטוי אלא בגמרא | חזרה מהו"א | חזרה מטעות...

ציורים בבית הכנסת ובסידורים

הרב ינון קליין שליט"א

כללי הגמרא (22)

הרב ינון קליין שליט"א

מהי אסמכתא?

תפילה במניין - חובה או מעלה?

הרב ינון קליין שליט"א

כללי הגמרא (21)

הרב ינון קליין שליט"א

פסיקת הלכה באיכא דאמרי -הלכה כלישנא בתרא

כהן שחי עם גרושה - ברכת כהנים

הרב ינון קליין שליט"א

    עמוד מתוך 8    >>
סך הכל: 114 תכנים