שיעורים עבור התגית: הרב ארל

היחס לחכמת הגויים (ג)

הרב ארל'ה הראל שליט"א

שיטת החסידות. שיעור 11 בסדרת שיעורי אמונה, מהרב ארל'ה הראל שליט"א

היחס לחכמת הגויים (ב)

הרב ארל'ה הראל שליט"א

שיטת מהר"ל מפראג. שיעור 10 בסדרת שיעורי אמונה מהרב ארל'ה הראל שליט"א

היחס לחכמת הגויים (א)

הרב ארל'ה הראל שליט"א

שיטות הראשונים בביאור גזירת לימוד חכמת יוונית. שיעור תשיעי בסדרת שיעורי אמונה.

והדליקו נרות בחצרות קדשך

הרב ארל'ה הראל שליט"א

שיעור שמיני בסדרת שיעורי אמונה

חנוכה - חג מסירות הנפש

הרב ארל'ה הראל שליט"א

שיעור שביעי בסדרת שיעורי אמונה

חנוכה - על הניסים

הרב ארל'ה הראל שליט"א

למה מברכים על הניסים בחנוכה. שיעור שישי בסדרת שיעורי אמונה מהרב ארל'ה הראל שליט"א

על מה מודים בחנוכה?

הרב ארל'ה הראל שליט"א

למה תקנו הלל והודאה על נס שנעשה לצורך מצוה? הסבר המהר"ל מפראג והגרש"ז. שיעור חמישי בסדרת שיעורי...

מטרת המצוות (3)

הרב ארל'ה הראל שליט"א

שיעור רביעי בסדרת שיעורי אמונה - יחס החסידות לטעמי המצוות, עיון במשנת השפת אמת בסוגיה זו

מטרת המצוות (2)

הרב ארל'ה הראל שליט"א

שיעור שלישי בסדרת שיעורי אמונה - ריבוי המצוות טוב לישראל? מה משמעות הריבוי, איכותי או כמותי...

מטרת המצוות (1)

הרב ארל'ה הראל שליט"א

שיעור שני בסדרת שיעורי אמונה - עיון בפסוקי פרשת ואתחנן | שיטות הראשונים במטרת המצוות | מה...

חשיבות לימודי אמונה

הרב ארל'ה הראל שליט"א

שיעור פתיחה לסדרת שיעורי אמונה - למה חשוב לאברכים המתעתדים להיות רבנים ללמוד אמונה.


סך הכל: 11 תכנים