שיעורים עבור התגית: האם מותר לבקש מחברו שהוציא שבת שיעשה עבורו מלאכה


סך הכל: 1 תכנים