הלכה שבועית

פרשת ויקהל פקודי - אין קטיגור נעשה סניגור

הרב ינון קליין שליט"א

אין קטיגור נעשה סניגור | כהן שהרב את הנפש | תפילה מסידור שנדפס בחטא

פרשת כי תשא - עונג שבת

הרב ינון קליין שליט"א

עונג שבת דאורייתא או דרבנן | מהם 'דברי סופרים' | גדר החיוב בעונג שבת | הדלקת נרות שבת דאורייתא...

פרשת תצוה - חציצה בתפילין של ראש

הרב ינון קליין שליט"א

חציצה בתפילין של ראש | הנחת תפילין של ראש על תחבושת או כובע דק | האם שיער ארוך נחשב חציצה...

פרשת תרומה - מצוות בניין בית כנסת

הרב ינון קליין שליט"א

מצות בניית בית כנסת | בניית בית כנסת, מצוה או הכנה למצוה | בניית בית כנסת על ידי גויים

פרשת משפטים - חובת הרב לתלמידיו

הרב ינון קליין שליט"א

חובת הרב לתלמידיו | לא להתייאש מאף תלמיד | מי קובע מה לומדים

יתרו- צורות בע"ח בבית הכנסת, קניית מוצרים שיש עליהם צלב

הרב ינון קליין שליט"א

איסור עשיית צלמים | ציור בעלי חיים בבית הכנסת | תמונות שמפריעות לכוונה | קניית מוצרים שיש...

פרשת בשלח - הכנות לשבת

הרב ינון קליין שליט"א

הכנות לשבת | מצוה לטרוח לכבוד שבת | אפיית חלות לשבת

פרשת בא - אין מעבירין על המצוות

הרב ינון קליין שליט"א

אין מעבירין על המצוות | דאורייתא או דרבנן | הקדמת טלית לתפילין | על איזה חלה מברכים בלחם משנה

וארא- שם שמיים בלימוד גמרא וזמירות שבת

הרב ינון קליין שליט"א

הזכרת שם שמיים לבטלה | חומרת האיסור | הזכרת שם שמיים בלימוד גמרא | הזכרת שם שמיים בזמירות...

שמות- בגדים מכובדים לתפילה

הרב ינון קליין שליט"א

בגדים מכובדים לתפילה | תפילה יחף או בסנדלים | החזקת פלאפון בתפילה

וירא- ביקור חולים

הרב ינון קליין שליט"א

מצוות ביקור חולים | ביקור חולים בטלפון | ביקור חולים במחלה מדבקת |

מקום הנחת תפילין של ראש

הרב ינון קליין שליט"א

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת...

הגדרת אטר להנחת תפילין

הרב ינון קליין שליט"א

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת...

מנהגי אבלות בספירה, ל"ג בעומר

הרב ינון קליין שליט"א

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת...

מנהגי חג שבועות

הרב ינון קליין שליט"א

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת...

מקום הנחת תפילין של יד

הרב ינון קליין שליט"א

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת...

<<     עמוד מתוך 7    >>
סך הכל: 101 תכנים